Formulieren

Zelfreflectieformulier

Het zelfreflectieformulier vormt een onderdeel van het vernieuwde rijexamen. Het heeft als doel het rijgedrag van de toekomstige rijbewijsbezitter positief te beïnvloeden. Belangrijk hierbij is dat de examenkandidaat een goede inzicht heeft in zijn/haar capaciteit en beperkingen.

Het ingevulde formulier wordt voor de TTT of praktijkexamen aan de examinator overhandigd. Pas na de examenuitslag wordt deze besproken. Het is dus niet van invloed op de examenuitslag.

Klik hier om het zelfreflectieformulier te downloaden.